פוסטר יום למידה על מרחב ומקום

"בעמק יפה בין כרמים ושדות": על מרחב ומקום בספרות הילדים

merhav_makom_yom_lemida