גיליון מיוחד של "עיונים בספרות ילדים" יוקדש לצעצועים.

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח מאמרים המתקשרים לייצוגים של צעצועים , אבזרים וכלי משחק  בספרות ילדים. להלן כמה הצעות לתחומי מחקר ועיון בנושא:

  • מקומם של הצעצועים ביצירותיהם של הקלסיקונים.
  • צעצועים ומגדר
  • צעצועים וחברויות
  • חפצי מעבר ועולמו של הילד
  • צעצועים אז- צעצועים עכשיו
  • קריאות ביבליותרפיות

המעוניינים מתבקשים לשלוח כתבי-יד בהתאם להנחיות המצויות באתר מרכז לוין קיפניס.
מועד מסירה האחרון:  1 באוקטובר 2016

בתודה על שיתוף הפעולה,

מערכת כתב העת