קול קורא

לכתיבת מאמרים בנושא ספרות ילדים בתרבות היהודית
לגיליון מיוחד של כתב העת "עיונים בספרות ילדים" בשיתוף עם המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה

מערכת כתב העת "עיונים בספרות ילדים" בשיתוף עם המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה מזמינים חוקרות וחוקרים לשלוח מאמרים העוסקים בספרות ילדים בשפות יהודיות, כמו יידיש, לדינו, ספניולית, יהודית-ערבית, פרסית-יהודית, ועוד. המאמרים יעסקו בין השאר בסוגיות הבאות:

  • מאפיינים ייחודיים של הספרות בשפות יהודיות והופעתם בספרות לילדים
  • תולדותיה ומקומה התרבותי של ספרות ילדים בלשונות אלה
  • יוצרים מרכזיים המעורבים ביצירה לילדים
  • תפיסת הילדות הייחודית העולה מן הטקסטים לילדים
  • מעמדה של ספרות הילדים ומעמדם של ילדים בקרב קהילות יהודיות

המעוניינים מתבקשים לשלוח כתבי-יד מותקנים בהתאם להנחיות באתר מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים>> בהיקף של עד כ. כל המאמרים יעברו שיפוט אקדמי אנונימי ועריכה.
יש לשלוח תקציר והצהרת כוונות עד 1 באפריל 2021.
המאמרים המלאים יתקבלו במערכת עד 1 ביולי 2021.

 

בברכה,
ד"ר בתיה אפלפלד, ראש המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה
ד"ר תמי ישראלי, ראש מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים
מכללת לוינסקי לחינוך