הנחיות לכותבים:

א. הליך השליחה והשיפוט*

1. בעיונים בספרות ילדים מתפרסמים מאמרים מקוריים בחקר ספרות ילדים ונוער, שטרם ראו אור בבימה אחרת. לפיכך, אם נמסרה במקביל גרסה כלשהי של המאמר לכתב עת נוסף, או אם התפרסמה או עומדת להתפרסם גרסה דומה במקום אחר, על המחבר להודיע על כך למערכת בעת משלוח המאמר.

2. כל מאמר שמגיע למערכת נסקר על ידי חברי המערכת. אם הוא נמצא מתאים לכתב העת מבחינת תוכנו, הוא מועבר בעילום שם לשני שופטים לשם הערכה.

3. חוות דעת של השופטים, שיש בה המלצה לקבל את המאמר לפרסום, מועברת אל הכותבים לעיון לצורך הכנסת תיקונים במאמר.

4. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים, המחבר שולח למערכת את הגרסה המתוקנת של המאמר.

5. המערכת קוראת את הנוסח המתוקן ולעתים מבקשת השלמות או תוספות.

6. המאמר, בגרסתו הסופית, מאושר לפרסום ומועבר לעריכת לשון.

7. המאמר הערוך מוחזר אל הכותבים לצורך קריאה ובדיקה סופית וכן לאישורו בגרסתו הסופית.

8. לכל אורך הליך השיפוט, המערכת מעדכנת את הכותבים במכתבים על השלב שהמאמר נמצא בו.

ב. הנחיות כתיבה ושליחה

1. המחברים מתבקשים לשלוח את המאמרים בגרסה אלקטרונית לכתובת: kipnisl@macam.ac.il.

2. הפורמט: גופן דויד גודל אות 12, רווח כפול ושוליים רחבים. יש לציין מספרי עמודים.

2. היקפו של מאמר לא יעלה על 10,000 מילים.

3. הכותבים מתבקשים לשלוח קובץ נוסף המכיל את הפרטים האלה: שם הכותב (או שמות הכותבים), כתובת, מספר טלפון, תואר אקדמי, ושיוך אקדמי. אין לכתוב פרטים מזהים על גבי המאמר, שכן המאמרים נשלחים לשיפוט בעילום שם.

4. יש לצרף למאמר תקציר בהיקף של כ-150 מילים. בסוף התקציר יש להוסיף רשימה של ארבע עד שש מילות מפתח.

6. המחברים מתבקשים להקפיד על כללי האקדמיה ללשון העברית בכל הנוגע לכתיב חסר הניקוד (=כתיב מלא). כמו כן הם מתבקשים לציין את המקורות בגוף העבודה ובסופה לפי כללי הAPA-.

בברכה,

מערכת כתב העת

פרופ' מירי ברוך

פרופ' אילנה אלקד-להמן

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

*הנאמר להלן מתייחס לגברים ולנשים כאחת