הנחיות להגשת כתב יד לכתב העת "עיונים בספרות ילדים"

"עיונים בספרות ילדים" הוא כתב עת אקדמי שפיט
כתב העת מפרסם רק מאמרים מקוריים בעברית, שלא פורסמו ושאינם מועמדים לפרסום (בעברית או בתרגום, כולל באינטרנט)
כל זכויות היוצרים על המאמרים שייכות ל"מרכז לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים", ולא ניתן לפרסמם בלי הסכמתו; למרכז שמורה גם הזכות להציג את המאמרים (וחלקים מהם) באתר האינטרנט שלו

  • המאמרים יימסרו למערכת כתב העת בקובץ WORD בהיקף שאינו עולה על 8,000 מלים (כולל נספחים, הערות שוליים – בסוף המאמר – וביבליוגרפיה)
  • החיבור (למעט תרשימים וחומרים ויזואליים) יוגש בקובץ אחד, ועמודיו ימוספרו ברצף מתחילתו ועד סופו

לכל מאמר יצורפו תקציר בעברית, מלות מפתח וכותרת. שם ופרטי המחבר/ת בעברית ובאנגלית (כתובת ודרכי התקשרות, שיוך מוסדי ותקציר ביוגרפי)
לוחות, דימויים חזותיים  ותרשימים יובאו בקובץ נפרד בצורתם הסופית, תוך ציון מיקומם בגוף המאמר. תצלומים ותמונות – סריקה באיכות של 300 dpi לכל הפחות)
במקרה הצורך, יש לדאוג להסכמתם של בעלי זכויות היוצרים (בכתב) לשימוש בכל חומר חזותי ובמקורות המוגנים בזכויות יוצרים

  • מאמר שהתקבל לפרסום יעבור עריכת לשון לפי כללי הכתיבה המדעית (ר' להלן).

המאמר הערוך יישלח למחברים להגהה ולאישור. בשלב זה לא יכניסו עוד המחברים שינויים על דעתם

 

הפניות וביבליוגרפיה

(על פי כללי APA 7)

הפניות בגוף הטקסט

הפניה בגוף המאמר לפריט או לשני פריטים תובא בסוגריים עגולים; הפניה ליותר
משני פריטים – בהערת שוליים. מספרי עמודים יצוינו אחרי שנת הפרסום.
פריטים בעברית יקדמו לפריטים בשפות אחרות, וההפניות ייכתבו בסדר כרונולוגי, על פי שנת הפרסום (בר-נתן, 2019, 76) (גורן, 2017, 42; טל וברנשטין, 2019, 11)
במקרה של שלושה מחברים ויותר – יובא שמו של הראשון בלבד ואחריו "ואחרים"/"et al."
שני פריטים של מחבר אחד יירשמו כך: (ג'ונס 1976; 1977)

ביבליוגרפיה

רשימת המקורות תובא בסוף המאמר, ברשימה אלפביתית, ובה הפריטים שנזכרו לפי סדר זה:
מקורות בעברית, מקורות בערבית, מקורות בלועזית
למקורות בערבית יצורף תרגום לעברית בסוגריים מרובעים
פריטים מקוונים: די לרוב לציין בסוף רישום המקור בסוגריים – ("מקוון"/"online").
אין צורך בכתובת האינטרנט או בתאריך האחזור בסוגריים
כתובת אינטרנט תצויין רק אם אין דרך אחרת לאתר את המקור

 

דוגמאות לרישום מקורות

ספרים

שם משפחה, אות ראשונה או ראשי תבות בשם הפרטי' (שנה). כותר הספר בגופן נטוי. שם/שמות ההוצאה לאור.
ביאליק, ח"נ (1935). דברים שבעל פה (כרך ב'). דביר.

מאמר בכתב עת

שם משפחה, אות ראשונה או ראשי תבות בשם הפרטי' (שנה). שם המאמר בגופן רגיל. שם כתב העת בגופן נטוי. מס' כרך(מס' גיליון) עמודים.
בר-יוסף, א' (2002). צייר או צייד: נחום גוטמן, לובנגולו מלך זולו והספר הדרום אפריקאי. תיאוריה וביקורת 20, 113–136.

פרק/מאמר מספר ערוך

שם משפחה, אות ראשונה או ראשי תבות בשם הפרטי' (שנה). שם הפרק בגופן רגיל. בתוך אות ראשונה בשם הפרטי של העורך שם משפחה (עורך/עורכים),  שם הספר הערוך בגופן נטוי (מס' עמודים של הפרק). מוציא לאור.
באר, ח' (2008). תעתועי הזיכרון היוצר: שלושה פרגמנטים. בתוך י' בנזימן (עורך), משחקי זיכרון: תפיסות של זמן וזיכרון בתרבות היהודית (עמ' 261–268). מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

בקישור זה דוגמה להנחיות מפורטות לרישום מקורות