פרופ' מירי ברוך

פרופ' אילנה אלקד-להמן

ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

תמי ישראלי