עיונים בספרות ילדים – גליון 30 – תשע"ו

עיונים כריחה גליון מס 30עורכת:  ד"ר תמי ישראלי

עיצוב:  אירית עמית

עריכת לשון וטקסט: אסיף הוצאה לאור, מרכז כתיבה ועריכה

מערכת: פרופ' מירי ברוך, פרופ' אילנה אלקד־להמן, ד"ר יעקבה סצ'רדוטי, ד"ר חן שטרס

מועצת מערכת: פרופ' יגאל שוורץ, פרופ' אבידב ליפסקר, ד"ר צילה רטנר

על העטיפה: סקיצה מאת ה. הכטקופף )עבור הספר "בארץ נקיונה", מאת לוין קיפניס.
תל־אביב: אור עם 1979 ( מתוך תיק ל"ד בארכיון מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים.

© כל הזכויות שמורות
למכללת לוינסקי לחינוך
ההוצאה לאור
תשפ"א 2020

 

תוכן עניינים

 • פתח דבר 5
  תמי ישראלי
 • מי יודע מדוע ולמה? 15
  התנגדות לסמכות בשירת הילדים של ע. הלל
  רימה שיכמנטר
 • הולדת שלגיה: על החיבור בין מאורע הלידה 37
  וניסיונות ההשמד של הבת בידי האם
  רוית ראופמן
 • איפה סבתא? היעדר דמות הסבתא 65
  מהעיבודים המודרניים של כיפה אדומה בחברה הפלסטינית
  לואי ותד
 • הלב מגיע לאן שצריך: 95
  עיון ב"על עלה ועל אלונה" מאת שירה גפן
  מזל קאופמן
 • "פנינו אל השמש העולה": 119
  איור במקראה הארץ־ישראלית והצללית החלוצית
  יובל עמית
  תערוכות מתחלפות במרכז לוין קיפניס – עפר: ספרי מקרא לילדים 145

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ו