עיונים בספרות ילדים – גליון מס. 3- תשמ"ז

תוכן עניינים

כריכה, תוכן עניינים ופתח דבר למאמר
איפיוני לשון פונולוגיים ומורפולוגיים אצל עודד בורלא  | רחל משיח למאמר
אטימולוגיות בספרות ילדים | מירי ברוך למאמר
בין "שתי בנות" לביאליק ל"שלש" לרטוש:
טקסט לילדים כחומר לשוני בתוך טקסט למבוגרים | מאיה פרוכטמן
למאמר
צופית ופרחחית: יצירת השמות אצל עודד בורלא | אורה (רודריג) שורצולד למאמר

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ד