עיונים בספרות ילדים – גליון 23 – תשע"ד

הוראת השואה באמצעות ספרות ילדים

עורכת:  עפרה גלברט-אבני

עטיפה:  טלי מנשס

מערכת:  פרופ' מירי ברוך, ד"ר שי רודין, ד"ר יעקֹבה סצ'רדוטי, ד"ר נעמי בן-גור, שרה בוני

 © כל הזכויות שמורות למכללת לוינסקי לחינוך ההוצאה לאור ‏תשע"ד 2014

תוכן עניינים

בפתח החוברת  פרופ' מירי ברוך פתח
מאמרים:
הוראת ספרות השואה – בעיות יסוד פרופ' בן-עמי פיינגולד למאמר
המפוחית שנשארה – קריאה בסיפור "המפוחית של שמוליק" פרופ' מירי ברוך למאמר
דרגות בעידון האימה – עיצוב נושא השואה בספרות למבוגרים, לבני נוער ולילדים  פרופ' חנה יעוז למאמר
"פקעת של ניגודים" – השיזור הפואטי ביומנה של אנה פרנק ד"ר שי רודין למאמר
הדגמת עמדות כלפי נושא השואה תוך הצבת יחידת לימוד יפה בנימיני למאמר
עיבוד דידקטי ליצירות של אורי אורלב זיוה פלדמן למאמר
מסות:
נושא השואה בגיל הרך – לבטים ודרכי התמודדות בת-שבע דגן למאמר
על מחבואים, רעב, בושה וניצחון – על הספר בתיאבון, וילהלמינה, מאת וילהלמינה  זיוה ברנדס-סוסק למאמר
המגירה השלישית של אבא – סיפור לכל גיל  ג'ודי טל-קופלמן למאמר
ילדות בצל השואה – עדות אישית נעמי שדמי למאמר
לגעת בכאב  מרים עקביא למאמר
ספרי ילדים ונוער בנושא השואה רננה גרין-שוקרון לרשימה

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ד