עיונים בספרות ילדים – גליון מס. 2- תשמ"ו

עיונים בספרות ילדים

תוכן עניינים

כריכה ותוכן עניינים  למאמר
"האם אשה, אולי ילדה?"
עיון משווה בשירי נורית זרחי לילדים ולמבוגרים  | אילנה אלקד-להמן
למאמר
שירי הערש מפולקלור לספרות ילדים | מירי ברוך למאמר
מסרים פסיכולוגיים בעיתון ילדים  | רחל צורן למאמר
ההומור ביצירות ילדים
בשנות הארבעים ובשנות השבעים – השוואה | מירי ברוך
למאמר
ראשיתו של ההומור בספרות הילדים שלנו | אוריאל אופק למאמר

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ד