עיונים בספרות ילדים – גליון ראשון לרגל פתיחת המרכז – תשמ"ב

עיונים ביצירת לוין קיפניס

תוכן עניינים

כריכה , תוכן עניינים ועמוד  הקדשה לפתיחת המרכז  למאמר
לוין קיפניס והזמר העברי  | אליהו הכהן למאמר
ראשיתו של לוין קיפניס | ד"ר אוריאל אופק למאמר
מקומו של לוין קיפניס בספרות הילדים | גרשון ברגסון למאמר
על "אליעזר והגזר" ועל השיר הצביר המהודק | מירי ברוך למאמר

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ד