רשימת עבודות מוסמך ועבודות דוקטורט במכון לוין קיפניס לספרות ילדים

מס'

הנושא

מגיש/ה

תואר / מוסד

שנה

הערות

1

תפיסות עולם וגישות חינוכיות ביצירתה של מרים ילן שטקליס לילדים

גאולה אלמוג

דוקטור לפילוסופיה

האונ' העברית ירושלים

1994

2

רצף ותמורה בשירת הילדים של מרים ילן-שטקליס

רבקה גרון

דוקטור לפילוסופיה

ספרות עם ישראל

אונ' בר-אילן

1996

3

ספרות הילדים החרדית כתופעה תרבותית בישראל

אסתר מלחי

מוסמך

ספרות עם ישראל

אונ' בר-אילן

1992

היתה מועמדת לפרס קיפניס

4

מסרים פסיכולוגיים בעיתון ילדים – ניתוח מדגים עפ"י כרכי "הארץ שלנו" תשי"א ותש"מ

רחל צורן

מוסמך במדעי החברה

החוג לפסיכולוגיה

האונ' העברית ירושלים

1982

זכתה בפרס קיפניס

5

הספרות כגורם מחנך: שני סיפורי ילדים מאת יאנוש קורצ'ק

זהבה יריב

מוסמך למדעי הרוח

החוג למדעי החינוך

אוניברסיטת ת"א

1980

6

משמעותם של שירי נונסנס

רות ריס

מוסמך

ספרות עם ישראל

אונ' בר-אילן

1995

זכתה בפרס קיפניס 1996

7

השתקפותם של משלוחי-יד בסיפורי ילדים ישראליים בשנים 1936-37 לעומת השנים 1979-80

אבי שחף

מוסמך למדעי החברה

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת ת"א

1985

היה מועמד לפרס קיפניס

8

פנים מכוערות במראה – דמות הערבי בספרות הילדים הישראלית

אדיר כהן

עבודת מחקר

1995

זכה בפרס קיפניס 1995

9

על ההיגיון והאי-גיון בסיפורי אמא אווזה הערביים

רוזלנד דעים

עבודת מחקר

1996

זכתה בפרס קיפניס 196

10

מסרים ערכיים בספרי ילדים ישאליים מאוירים לגיל הרך בין השנים 1984-1948

ד"ר רות גונן

עבודת מחקר

1993

היתה מועמדת לפרס קיפניס

11

בעקבות הכוכב האבוד – מחקר על יצירתו של אנטואן דה-סנט אכזופרי

אביבה קרינסקי

עבודת מחקר

1992

זכתה בפרס קיפניס 1992

12

תפקיד האישה באגדות – 300 שנים של כיפה אדומה

בשמת אבן-זוהר

עבודת מחקר

1991

היתה מועמדת לפרס קיפניס

13

היסוד העממי בשירי הילדים של ביאליק

זיוה שמיר

עבודת מחקר

1986

היתה מועמדת לפרס קיפניס

14

ספרות ילדים כגורם בעיצוב האישיות

משה ביננבום

עבודת מחקר

1984

היה מועמד לפרס קיפניס

15

סדק ראשון – עיונים ביצירת מרים ילן-שטקליס

מיכל רוזנברג

עבודת מחקר

1993

היתה מועמדת לפרס קיפניס

16

ה-Picture Book  כסוגה (ז'אנר) בספרות לילדים

חוה יסעור

עבודת מחקר

1986

היתה מועמדת לפרס קיפניס

17

יחסי הורים וילדים בשירת ילדים ובשני סיפורים

שלומית שנבל

עבודת מחקר

1993

היתה מועמדת לפרס קיפניס

18

שירת הערש של השואה כמסר חינוכי

יעל נוב

עבודת מחקר

1992

זכתה בפרס קיפניס 1994

19

הנזל וגרטל בלבוש בדווי – הטיפוס הסיפורי  327 AT (הילדים והמפלץ) וגלגוליו בקרב שבטי הבדווים בצפון הארץ

יואל שלום פרץ

עבודת מחקר

1985

20

המלך והצבי – אגדות וסיפורי עם על טבע העולם

יואל שלום פרץ

יואל שלום פרץ ליקט עיבד ורשם

1993

21

אני וגופי (חלק א')

אידה ששון

פרויקט בתוכנית מט"ל

22

רצף ותמורה בשירת הילדים של מרים ילן-שטקליס

רבקה גרון

דוקטור לפילוסופירה

אונ' בר-אילן, המחלקה לספרות עם ישראל

1993

היתה מועמדת לפרס לוין קיפניס 1999

23

תבנית ומצלול ביצירת לוין קיפניס, היבטים סגנוניים וטקסטואליים

אירית נחום

תואר מוסמך

אונ' בר-אילן, המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות

1999

היתה מועמדת לפרס לוין קיפניס 1999

24

השתקפות תופעות חברתיות בספרות ילדים בגיל הרך בישראל

שרה ששון

עבודת מחקר

1999

היתה מועמדת לפרס לוין קיפניס 1999

25

עידוד הקריאה החופשית של ילדים באמצעות מפגשים עם סופרים

רננה גרין-שוקרון

עבודת מחקר

1998

זכתה בפרס לוין קיפניס 1999

26

אגדת הלאום המתהווה על-פי ברכה חבס בשנים 1940-1933

יעל דר

עבודת מחקר

1999

זכתה בפרס לוין קיפניס 1999

27

סיפורי פולקלור של יהודי רוסיה הקרפטית במחוז מרמרוש

ברוך צחור (וייס)

28

מאפיינים אמנותיים באיורי ספרי ילדים במאה העשרים

ענת שגב-לוין

החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית

1993

עבודת מחקר שנעשתה במסגרת לימודי תולדות האמנות והוגשה כמועמדת לפרס לוין קיפניס  1993

29

הנזל וגרטל בלבוש בדווי

יואל שלום פרץ

1993

מחקר שדה שנערך בקרב שבטי הבדווים בישראל

הוגש כמועמד לפרס לוין קיפניס 1993

30

יחסי  גומלין בין לחן לבין טקסי בקורפוס שירי חג ומועד ללוין קיפניס – עיון בין-דיסציפלינרי

אורלי צלאל

המחלקה למוסיקה של אוניברסיטת בר אילן

2001

עבודה שהוגשה כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

31

מאפיינים סגנוניים ותמאטיים בשירת הילדים של המשוררת מירה מינצר-יער

אילנית מזרחי

תוכנית: חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

במכללת לוינסקי לחינוך

2009

עבודה שהוגשה ליחידה ללימודי תואר שני כמילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר M.Ed

32

לשון ספרות הפעוטות כפי שהיא משתקפת בספריה של אלונה פרנקל

שגית ליפץ

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות של אוניברסיטת בר אילן

2002

עבודה שהוגשה כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך