עיונים בספרות ילדים – גליון 28 – תשע"ח

צעצועים בספרות ילדים

עורכת: תמי ישראלי
עיצוב: אירית עמית
עריכה: עפרה גלברט־אבני, שרה בוני

מערכת:
פרופ' מירי ברוך, פרופ' אילנה אלקד־להמן, ד"ר יעקבה סצ'רדוטי, ד״ר חן שטרס
מועצת מערכת: פרופ' יגאל שוורץ, פרופ' אבידב ליפסקר, ד"ר צילה רטנר

על העטיפה:
סקיצה מאת איזה הרשקוביץ לספרו של לוין קיפניס, 1951 ,
כתר הנרקיס, תל אביב, הוצאת נ. טברסקי.

 

תוכן עניינים

מאמרים:

צעצועים בספרות ילדים למאמר

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ו