עיונים בספרות ילדים – גליון 27 – תשע"ו

עורכת:  תמי ישראלי

עטיפה:  אירית עמית

מערכת:  פרופ' מירי ברוך, פרופ' אילנה אלקד־להמן, ד"ר יעקבה סצ'רדוטי

 © כל הזכויות שמורות למכללת לוינסקי לחינוך ההוצאה לאור ‏תשע"ו 2016

 

תוכן עניינים

מאמרים:

מכשפות בספרות ילדים  למאמר

 

ראו – רשימת גליונות "עיונים בספרות ילדים" תשמ"ו – תשע"ו